top of page

Vides i imatges en moviment: perquè avançar és el que femDeia Jean-Paul Sartre que “Una imatge és un acte i no una cosa.”


I és que a l'hora de comptar la nostra experiència positiva com a associació durant aquesta campanya impulsada per l'Ajuntament de València darrere de mostrar els beneficis que aporta a la societat en el seu conjunt l'associacionisme, hem decidit no sols escriure i publicar sinó gravar i difondre vídeos.


Xicotetes peces audiovisuals compostes per imatges de les accions que duem a terme en Junts Contra el Pàrkinson.


Activitats que ens mouen, motiven i generen benestar. Moments que compartim amb els altres socis i sòcies i amb tota aquella persona que s'interesse per les nostres inquietuds.


I és que, si ens permets l'expressió, som gent de cul inquiet.


No sabem parar. Ni volem. Perquè en el moviment, en l'energia motriu està el bonic de la vida. A trencar amb l'estancament. En, última instància, avançar.


Un pas i després un altre. A vegades més ràpid. Unes altres a ritme més calme. Però sempre cap avant. Sense pressa però sense pausa.


Això, les ganes d'estar en moviment i de realitzar tot tipus d'activitats, és el que volíem narrar en imatges.


Imatges que reflecteixen la nostra voluntat per esprémer la vida, les nostres ganes de compartir aquestes experiències amb els altres, la nostra alegria per sumar.


Així, gràcies a aquesta campanya que subvenciona l'Ajuntament de València *Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, hem pogut expressar l'important que és per a nosaltres i nosaltres que existisquen associacions ciutadanes dedicades a millorar la vida de les persones.


A aportar valor.


A fer les coses més fàcils i millors.


A comptar amb tothom.


Per això Junts Contra el *Párkinson continuarà posant en marxa projectes i activitats que afavorisquen la millora de la qualitat de vida, però sobretot, que servisquen perquè els seus socis i sòcies siguen una mica més felices.


Pots veure aquestes imatges de les quals et parlem en el post ací:
============================


Vidas e imágenes en movimiento: porque avanzar es lo que hacemos


Decía Jean-Paul Sartre que “Una imagen es un acto y no una cosa.”


Y es que a la hora de contar nuestra experiencia positiva como asociación durante esta campaña impulsada por el Ayuntamiento de Valencia en pos de mostrar los beneficios que aporta a la sociedad en su conjunto el asociacionismo, hemos decidido no solo escribir y publicar sino grabar y difundir vídeos.


Pequeñas piezas audiovisuales compuestas por imágenes de las acciones que llevamos a cabo en Juntos Contra el Párkinson.


Actividades que nos mueven, motivan y generan bienestar. Momentos que compartimos con los demás socios y socias y con toda aquella persona que se interese por nuestras inquietudes.


Y es que, si nos permites la expresión, somos gente de culo inquieto.


No sabemos parar. Ni queremos. Porque en el movimiento, en la energía motriz está lo bonito de la vida. En romper con el estancamiento. En, última instancia, avanzar.


Un paso y luego otro. A veces más rápido. Otras a ritmo más calmo. Pero siempre hacia delante. Sin prisa pero sin pausa.


Eso, las ganas de estar en movimiento y de realizar todo tipo de actividades, es lo que queríamos narrar en imágenes.


Imágenes que reflejan nuestra voluntad por exprimir la vida, nuestras ganas de compartir estas experiencias con los demás, nuestra alegría por sumar.


Así, gracias a esta campaña que subvenciona el Ayuntamiento de Valencia Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, hemos podido expresar lo importante que es para nosotros y nosotras que existan asociaciones ciudadanas dedicadas a mejorar la vida de las personas.


A aportar valor.


A hacer las cosas más fáciles y mejores.


A contar con todo el mundo.


Por eso Juntos Contra el Párkinson seguirá poniendo en marcha proyectos y actividades que favorezcan la mejora de la calidad de vida, pero sobre todo, que sirvan para que sus socios y socias sean un poco más felices.


Puedes ver estas imágenes de las que te hablamos en el post aquí:12 visualizaciones0 comentarios

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page